Reklama

Jak przygotować się do wymiany azbestu na dachu?Czas dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest mija bezpowrotnie. Rodzime przepisy (Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski), w zgodzie z regulacjami europejskimi, nakładają na każdego właściciela domu obowiązek likwidacji eternitowego pokrycia dachu najpóźniej do końca 2032 r. Termin ten wydaje się z pozoru odległy, trzeba jednak pamiętać, że decyzji o wymianie pokrycia na inne nie warto podejmować w ostatniej chwili.


Jeszcze niedawno eternit uznawano za materiał idealny. Tani, odporny na ścieranie, ogniotrwały, o dobrych właściwościach izolacyjnych, traktowany był jako inwestycja zabezpieczająca dobre wykończenie domu na co najmniej wiele dziesięcioleci. Niestety, badania naukowe wykazały, że użyte włókna azbestowe mogą powodować znaczące szkody dla zdrowia. Przez zanieczyszczone nimi powietrze dostają się trwale do płuc i powodują rozwój raka oraz innych poważnych chorób układu oddechowego. Zaliczenie azbestu do dziesięciu najgroźniejszych materiałów zanieczyszczających Ziemię i wprowadzenie obowiązku jego usunięcia było w tej sytuacji jedyną sensowną decyzją. Wiąże się ona jednak z dużymi obciążeniami finansowymi dla właścicieli domów. Na szczęście można je zredukować dzięki programowi dofinansowania prac remontowo-modernizacyjnych, który opiera się na przyznawaniu bezzwrotnych dotacji na wymianę eternitu. W jego ramach, w ciągu najbliższych czterech lat ma zostać wydatkowana przez samorządy kwota 87 mln zł! Warto więc z tej opcji skorzystać i metodycznie podejść do problemu usunięcia tego szkodliwego materiału.

Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia w urzędach gminy lub miasta, czy znalazły się one wśród jednostek samorządowych, oferujących dotacje z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019–2023”. Jeśli tak, możliwe jest pozyskanie środków finansowych w wysokości od 40% do 100% wartości inwestycji. Następnie należy spełnić szereg formalności. Powinno się zgłosić prace do starostwa powiatowego, właściwego terenowi organu nadzoru budowlanego, inspektoratu pracy i sanitarnego a na koniec zatrudnić wyspecjalizowaną ekipę.

Wymiana dachu nie może być wykonywana samodzielnie – warunkiem zawsze jest prowadzenie prac przez firmę, która zdemontuje dach przy zachowywaniu rygorów maksymalnie ograniczających rozpylanie włókien azbestowych. Przed położeniem nowego materiału należy też usunąć starą papę i sprawdzić stan więźby dachowej. Jeżeli konstrukcja jest przegnita, zagrzybiona czy zaatakowana przez szkodniki – ją również trzeba wymienić.

Wybór nowego materiału zamiennego dla eternitu nie jest oczywisty. Z pokryć o klasycznym wyglądzie, inwestorzy często wybierają blachodachówki. Za takim rozwiązaniem przemawia ich niska cena i waga pozwalająca na montowanie bez istotnych zmian w konstrukcji dachu. Problemem jest jednak mała trwałość pokrycia blaszanego i przede wszystkim – jego podatność na korozję. Fakt ten wpływa na późniejsze użytkowanie dachu, a przecież najbardziej pożądany jest taki, który nie wymaga częstej wymiany elementów i zabiegów konserwacji.

Do jednych z największych minusów blachodachówek zaliczyć też należy ich słabą izolacyjność. Wszelkie dźwięki związane np. z opadami deszczu będą słyszalne w pomieszczeniach a nadmierne nagrzewanie i wychładzanie się wnętrz może zostać zniwelowane tylko poprzez zastosowanie drogich materiałów ociepleniowych. Te ograniczenia skłaniają właścicieli domów do wyboru dachówek ceramicznych lub cementowych, czyli materiałów trwalszych o szerokim spektrum korzystnych właściwości, nawet jeśli jednorazowy koszt wymiany pokrycia dachowego jest wyższy i związany z potrzebą wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej.

Inwestycja w

Tematy pokrewne

KONTAKT

pisz na adres: redakcja<@>newss.pl

Skuteczna dystrybucja informacji prasowych od 2008 roku. Usługa press box gwarantuje publikacje komunikatów w wielu portalach. Minimum kilkadziesiąt gwarantowanych publikacji każdej informacji prasowej w odpowiednio sprofilowanych serwisach. Wyjątkowo korzystne warunki współpracy. Kontakt: redakcja<@>newss.pl

Top